Theo đề nghị của Khoa công trình giao thông;

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng cầu đường hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao (Lớp CD14CLCA, B) cụ thể như sau:

 

1./ Bảo vệ đồ án – Bộ môn đường

  • Thời gian: 08h00 – ngày 23/09/2019
  • Địa điểm: Phòng B106 A – Trường Đại học GTVT TPHCM (Cơ sở 1)

 

2./ Bảo vệ đồ án – Bộ môn cầu

–  Thời gian:  13h00 – ngày 21/09/2019

–  Địa điểm:  Phòng B106A – Trường Đại học GTVT TPHCM (Cơ sở 1)