THÔNG BÁO

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến các sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập địa chất công trình, mã HP thời gian gặp gỡ GV phổ biến, hướng dẫn để chuẩn bị cho việc thực tập như sau:

– Thời gian: 9h-11h15 ngày thứ 7, ngày 23/11/2019

+ Từ 9h15 đến 10h15: Nhóm 3 (010409801103) và Nhóm 4 (010409801104) (các bạn có tên từ vần A đến N).

 + Từ 10h15 đến 11h15:  Nhóm 4 (010409801104) (các bạn còn lại) và Nhóm 5 (010409801105).

Địa điểm phòng: B102B

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Quốc Trí, SĐT: 0913630169

Đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký học phần này theo dõi lịch gặp Giảng viên để có mặt đầy đủ và đúng giờ.

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH: