Theo thông báo của Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế vận tải về việc tổ chức “Ngày hội Chào đón Tân sinh viên khoa KTVT năm 2019”.

  • Thời gian diễn ra: Từ 13h30 – 18h00 ngày 22/09/2019.
  • Cơ sở 1 trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM – Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh.

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp KT19CLCA; KT19CLCB; QL19CLCA; QL19CLCB; KX19CLCA; KX19CLCB sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. Việc tham gia chương trình này được tính vào nội dung sinh hoạt 1, 2 của nội dung “Sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khoá.

Các lớp ngành Kinh tế vận tải biển, Khai thác vận tải, Kinh tế xây dựng thuộc chương trình Đào tạo chất lượng cao từ khoá 2018 trở trước,  Lớp trưởng lập danh sách đăng ký tham dự gửi về Bộ phận CTSV trước ngày 20/9/2019.

Vậy đề nghị toàn thể sinh viên các lớp trên theo dõi thông báo, tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Bộ phận CTSV – Viện Đào tạo chất lượng cao

Chi tiết thông báo về việc tổ chức “Ngày hội Chào đón Tân sinh viên khoa KTVT năm 2019”: