Thực hiện thông báo số 181010 TB – VĐTCLC ngày 10/10/2018 vềkế hoạch xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao

Viện đào tạo chất lượng cao đang tổng hợp hồ sơ  sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt 4/2019

Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

–  Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định;

–  Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

–  Nộp đầy đủ các văn bằng/chứng chỉ (bản sao có chứng thực) có liên quan theo quy định (chứng chỉ tin học, Giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng).

– Đạt chuẩn đâu ra tiếng Anh theo quy định.

Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp vui lòng nộp hồ sơ về viện đào tạo chất lượng cao trước ngày 23/07/2019 để viện đào tạo chất lượng cao rà soát, tổng hợp và trình hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Xin thông báo !