Bộ phận Công tác sinh viên – Viện đào tạo chất lượng cao thông báo đến sinh viên 3 nội dung:

1. Thủ tục xét miễn, giảm học phí: 50% -> 100% mức học phí (theo mức Đại trà) các môn học mới.

2. Xét trợ cấp xã hội: 100.000đ/tháng -> 140.000đ/tháng (nhận 5 tháng)

3. Hỗ trợ chi phí học tập: 60% mức lương cơ sở/học kỳ

=> Xem thông báo tại http://gts.edu.vn/

Trân trọng.