Qua quá trình kiểm tra hồ sơ nhập học, kết quả Thanh tra khóa tuyển sinh 2017 đã ghi nhận nhiều sinh viên chưa đủ hồ sơ nhập học.

Do vậy, Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến các sinh viên bổ sung gấp.

Thời gian nộp bổ sung chậm nhất 20/10/2018.

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, tầng trệt, khu A, cơ sở chính.