TIÊU CHÍ XÉT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ “SINH VIÊN 5 TỐT 3 NĂM LIỀN”
CẤP LIÊN CHI HỘI VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2022- 2023

 
⭐️ Tiêu chuẩn bắt buộc:
– Có điểm rèn luyện trung bình cả năm học 2022 – 2023 đạt từ 85/100 điểm trở lên và không có học kỳ nào trong năm 2022 – 2023 có điểm rèn luyện dưới 80 điểm.
– Được đánh giá chất lượng Đoàn viên cuối năm (đối với Hội sinh viên là Hội viên) đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
⭐️ Tiêu chuẩn ưu tiên:
– Là thanh niên/ sinh viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn được Ban Giám hiệu Nhà Trường ghi nhận, biểu dương, khen thưởng hoặc nêu gương qua các phương tiện truyền thông đại chúng;
– Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của Trung tâm huyết học và truyền máu).
⭐️ Tiêu chuẩn bắt buộc:
– Không gian lận trong thi cử, không bị điểm F hoặc F+ tất cả các học phần trong năm học (không rớt môn trong năm học).
– Đối với sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3.2/4.0 trở lên và điểm tích lũy từ 3.0/4.0 trở lên.
– Đối với sinh viên thuộc các khối ngành còn lại: điểm trung bình chung học tập trong năm học đạt từ 3.0/4.0 trở lên và điểm tích lũy từ 2.8/4.0 trở lên.
⭐️ Tiêu chí khác:
Đạt thêm ít nhất 01 tiêu chí trong các tiêu chí sau:
– Tham gia dự thi hoặc tổ chức ít nhất từ 01 cuộc thi học thuật cấp CLB/Liên Chi hội trở lên (hoặc tương đương);
– Đạt từ 15 tín chỉ/1 học kỳ trở lên trong năm học 2022 – 2023 (đối với sinh viên khóa 2021 trở về trước);
– Đạt từ 12 tín chỉ/1 học kỳ trở lên trong năm học 2022 – 2023 (đối với sinh viên khóa 2022);
– Tham gia đề tài Nghiên cứu khoa học với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài;
– Là thành viên đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp Quốc gia, Quốc tế.
Đạt ít nhất 01 tiêu chí trong những tiêu chuẩn sau:
– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” cấp Viện trong năm học 2022 – 2023;
– Là thành viên tích cực tham gia rèn luyện định kỳ hàng tuần tại 01 Câu lạc bộ thể thao;
– Những sinh viên là vận động viên đạt thành tích trong các giải thi đấu cấp Trường, cấp Tỉnh, Quốc gia, khu vực và quốc tế.
* Đối với những sinh viên khuyết tật có giấy xác nhận được miễn tiêu chuẩn này.
Đạt ít nhất 01 tiêu chí trong những tiêu chí sau:
– Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành đầy đủ một trong hai chiến dịch sau: Chiến dịch Xuân tình nguyện UTH 2023 và Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh UTH 2023. (Đối với trường hợp chỉ tham gia gây quỹ KHÔNG được tính vào tiêu chí này).
– Được khen thưởng, tuyên dương từ cấp Trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

Đạt 2 tiêu chí sau:
⭐️ Tiêu chí ngoại ngữ:
– Đạt các mốc đánh giá năng lực ngoại ngữ sau:
+ Đối với sinh viên học Tiếng anh trong trường:
• Sinh viên năm thứ 2 phải đã đạt lớp English B2.3 tương đương Toeic 3 trở lên.
• Sinh viên năm thứ 3 phải đã đạt lớp English B2.4 tương đương Toeic 4 trở lên;
• Sinh viên năm thứ 4 phải đã đạt lớp English B2.5 tương đương Toeic 5 trở lên.
+ Đối với sinh viên đã có chứng chỉ Tiếng Anh: 550 TOEIC/ 5.0 IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác ở trình độ tương đương (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác áp dụng theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 và Thông tư 66/2008/QĐ-BGDDT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
– Những trường hợp dùng Ngoại ngữ đặc biệt để tham gia bình xét (Khác tiếng Anh ) sẽ được đưa ra Hội đồng bình xét cấp Viện xem xét và quyết định;
– Tham gia và đạt giải các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp Viện trở lên;
– Đạt giấy chứng nhận tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
⭐Tiêu chí kỹ năng: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
* Hoàn thành ít nhất 01 trong các tiêu chí sau:
– Đối với sinh viên năm thứ 2 đạt chứng chỉ ứng dụng tin học cơ bản hoặc các môn học cần đến ứng dụng tin học từ điểm B+ trở lên. Chứng chỉ ứng dụng tin học cơ bản đối với sinh viên năm 3 trở lên;
– Thành viên sinh hoạt định kỳ của CLB/Đội Nhóm cấp Liên Chi hội trở lên; thành viên có xác nhận hoạt động tích cực tại các đơn vị chức năng của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường;
– Là Ủy viên Ban Chấp hành/Ban Chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường;
– Được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên từ cấp Trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.
🗨 Link nội dung tiêu chí: https://bom.so/fJ0Qds
🗨 Link mẫu hồ sơ: https://xlink.vn/0loby5q4
—————————
Thông tin liên hệ:
ĐOÀN – HỘI VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
✨️Email: doanhoishape@ut.edu.vn