Thông báo

Hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11/2020), Phòng Công tác sinh viên xin trân trọng gửi đến Quý Thầy, Cô và Ban cán sự các lớp một số tài liệu tuyên truyền như sau:

1. Điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 về quyền người lao động trong quan hệ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam biên soạn. 

2. Tài liệu “Người lao động hàng hải và các bên theo công ước lao động hàng hải, luật Hàng hải và các quy định khác” do Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế biển TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ cung cấp. 

3. Video tóm tắt những vấn đề khi Người lao động bị vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động do Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế biển TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ cung cấp. 

4. Tài liệu giới thiệu Ngày Pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cung cấp. 

Các tài liệu nói trên đã được đăng tải trên chuyên mục Tuyên giáo của Nhà trường tại http://tuyengiao.gts.edu.vn/