Quyết định  các sinh viên đạt chuẩn đàu ra của Viện CLC :

Cao điểm nhất kỳ này là bạn : Nguyễn Thị Hoài Hương  với 875 điểm

Đứng hạng 2 là bạn :                   Tôn Hoàng Minh Nghĩa với 865 điểm

Đặng Tiến Hưng với 865 điểm

Đứng Thứ 3 là bạn :                     Vũ Trung Anh với 850 điểm

Nguyễn Ngọc Ái Phương với 850 điểm

Chúc Mừng Các Bạn Sinh Viên .