Kế hoạch thực tập chuyên đề lớp QL16CLC và Danh sách sinh viên

– Các bạn sinh viên tự đăng ký theo nhóm họcphần đã được bố trí trong Danh sách sinh viên (đính kèm).

– Giảng viên hướng dẫn sẽ liên hệ trực tiếp với sinh viên sau khi các bạn đăng ký học phần thành công.

Download (PDF, 371KB)

Download (XLS, 152KB)

Download (XLS, 149KB)

Comments are closed.