Lịch thi chính thức học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo lịch thi chính thức học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Lưu ý:

  • Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản mã học phần 062109 sẽ có thông báo sau
  • Sinh viên đăng nhập trực tuyến và tham gia thi tại link : https://exam.ut.edu.vn/

Download (XLSX, Unknown)

 

Comments are closed.