Thông báo Đăng ký học phần tiếng Anh chưa hoàn thành cho sinh viên sắp ra trường

Sinh viên đăng ký theo link tại đây

Thời hạn đăng ký: từ  ngày 1/10 đến 16h ngày 10/10

Comments are closed.