Thông báo Thời khóa biểu Tiếng Anh Toeic khóa 2018, Chương trình chất lượng cao

Download (XLS, 68KB)

Lịch trình chi tiết cho từng cấp độ:

1. Các lớp Toeic 1

Download (XLSX, 90KB)

2. Các lớp Toeic 2

Download (XLSX, 91KB)

3. Các lớp Toeic 3

Download (XLSX, 102KB)

4. Các lớp Toeic 4

Download (XLSX, 86KB)

5. Lớp Toeic 5

Download (XLSX, 19KB)

Nội quy lơp học Tiếng Anh TOEIC

Download (DOCX, 47KB)

Comments are closed.