Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Để phục vụ quản lý và hỗ trợ sinh viên học tập, Viện đào tạo CLC đề nghị Thầy/Cô triển khai thực hiện Điều 9, Quy chế đào tạo số 607/QĐ-ĐHGTVT ban hành ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM về việc chọn lớp trưởng và lớp phó của lớp học phần (LHP) do mình phụ trách.

“Điều 9. Tổ chức lớp học và quản lý giảng dạy

Để quản lý lớp học phần, Giảng viên phải chọn 2 sinh viên có học lực khá, tư cách đạo đức tốt để làm lớp trưởng và lớp phó của lớp học phần. Cuối học kỳ, căn cứ vào mức độ đóng góp của cán bộ lớp học phần, Giảng viên cộng điểm thưởng cho sinh viên vào điểm quá trình, lớp trưởng tối đa là 3 điểm, lớp phó tối đa là 2 điểm.”

Khuyến cáo:

  • Lớp trưởng/lớp phó LHP hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được Viện Đào tạo CLC ghi nhận trong đánh giá rèn luyện.
  • Giảng viên cung cấp cho lớp trưởng LHP danh sách sinh viên của lớp. Lớp trưởng/lớp phó LHP là đầu mối của lớp trong suốt học kỳ diễn ra. Giảng viên hướng dẫn tạo nhóm Zalo, Google Meet, MS Teams, Zoom … để sinh viên hỗ trợ nhau trong học tập và các hoạt động tham gia đào tạo khác.
  • Sau khi chọn, giảng viên yêu cầu lớp trưởng LHP đăng ký thông tin lớp trưởng/lớp phó LHP tại đây https://forms.gle/DqMrNF5sv3jMqqHs7 để Viện đào tạo CLC hỗ trợ quản lý và đánh giá.

Trân trọng!

Viện đào tạo chất lượng cao.