1.Hồ sơ xét miễn, giảm học phí

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: Xét miễn, giảm học phí

2.Hồ sơ xét trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: Hỗ trợ chi phí học tập – Trợ cấp xã hội

 

*** Biểu mẫu liên quan tải tại đây

 

Thời gian

Đợt 2 (học kỳ 2 năm học 2023 – 2024): từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 ngày 29/3/2024.

Một số điểm chú ý

– Việc miễn, giảm học phí chỉ áp dụng đối với những học phần đăng ký học lần đầu.

– Những sinh viên thuộc diện đã được hưởng chế độ miễn, giảm học phí suốt thời gian học tại Trường theo các quyết định trước đây thì không phải làm lại thủ tục (chỉ làm hồ sơ 01 lần).

– Thời gian học tập được quy định theo quy chế đào tạo hiện hành.

– Sinh viên thuộc nhiều diện được miễn, giảm học phí sẽ chỉ được xét theo một diện có mức miễn, giảm học phí cao nhất (Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi).

– Sinh viên nộp đơn sau thời hạn đã nêu tại mục 6.1 thì sẽ không được giải quyết.

– Thông tin hỗ trợ liên hệ cô Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, điện thoại: 028 35121989.