CHƯƠNG TRÌNH “TẬP HUẤN CÁN BỘ CHI ĐOÀN

Ngày 17/03 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, chương trình “Tập huấn Cán Bộ Chi Đoàn” nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ đã diễn…