Lưu ý: Những sinh viên chưa có tên trong danh sách và chưa đăng ký khóa học ” Định hướng khóa học Đợt 2″. Vui lòng điền đơn đăng ký vào link: https://goo.gl/forms/31UclAO81FrtfpUF2

Các em vui lòng điền đơn đăng ký học vào link : https://goo.gl/forms/31UclAO81FrtfpUF2

Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 08/11/2016 ( Mọi trường hợp đăng ký sau ngày này sẽ không giải quyết)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ” ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC” – ĐỢT 2 – KHÓA 2016