DANH SÁCH LỚP TTTN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
CỦA VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

STT Chuyên ngành Mã học phần Tên học phần GVHD
1 Vận hành khai thác máy tàu thủy 0104022119 Thực tập tốt nghiệp
2 Công nghệ thông tin 0104126000 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
3 Kinh tế vận tải biển 0104414016 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
4 Kinh tế xây dựng 0104415027 Thực tập tốt nghiệp
5 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 0104416016 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
6 Điều khiển tàu biển 0104011234 Thực tập tốt nghiệp Thầy Nguyễn Mạnh Hùng B
Điện thoại: 097 3650665 (nhắn tin)
7 Quản lý hàng hải 0104015021 Thực tập tốt nghiệp Thầy Nguyễn Phùng Hưng
điện thoại: 0936898079.
8 Điện tử viễn thông 0104032129 Thực tập tốt nghiệp Cô Lê Anh Uyên Vũ
Điện thoại: 0919699694
9 Tự động hóa công nghiệp 0104033122 Thực tập tốt nghiệp Thầy Trần Quang Vinh
Điện thoại: 0909171850
10 Cơ khí ô tô 0104086023 Thực tập tốt nghiệp SV xem tại đây
11 Xây dựng Cầu Đường 0104094241 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
12 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0104099140 Thực tập tốt nghiệp
13 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0104099211 Thực tập tốt nghiệp
Các lớp đã có GVHD, SV liên hệ GV để được hướng dẫn
Các lớp chưa có GVHD, sinh viên theo dõi để cập nhật