Theo Kế hoạch tổng kết thi đua-khen thưởng năm học 2016-2017 đã được Viện trưởng phê duyệt, dựa vào kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017, nay Viện đào tạo Chất lượng cao công bố Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2016-2017.

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích cho năm học 2016-2017 theo file đính kèm bên dưới

Sinh viên sẽ được trao giấy khen và học bổng vào buổi lễ “Trao học bổng”.

Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.