HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 08 /TB-BTK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Hội thi “Nếu tôi là thủ lĩnh” năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-BTK Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi “Nếu tôi là thủ lĩnh” năm 2016, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến sinh viên toàn trường nội dung và thông tin của Hội thi cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG – CÁCH THỨC THAM GIA:

1. Thời gian diễn ra: 14/04/2016 đến 20/05/2016

2. Đối tượng tham gia:

– Thành phần bắt buộc: BCH Đoàn Khoa, BCH Liên Chi Hội Khoa, Ban điều hành – Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (là sinh viên năm nhất, năm hai).

– Toàn thể sinh viên năm nhất, năm hai trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.

3. Cách thức đăng ký:

– Đối với thành phần bắt buộc: BCH Đoàn – Hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm lập danh sách (có mẫu kèm theo) và gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường (Cơ sở chính).

– Đối với thí sinh tự do: Đăng ký trực tiếp theo link đăng ký: http://goo.gl/forms/tuZiJyqKvn

– Hạn chót đăng ký: 17h00 ngày 13/4/2016 (Thứ 4)

II. NỘI DUNG HỘI THI:

1. Vòng sơ loại:

– Thời gian: 17h00 – 18h30 ngày 14/04/2016 (thứ 5)

– Nội dung: thí sinh trả lời 50 câu trắc nghiệm kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa, xã hội; Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Truyền thống Đoàn – Hội, Điều lệ Đoàn – Hội; Truyền thống nhà trường; Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước hiện nay; Kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Kết thúc vòng sơ loại, 28 thí sinh có điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng thi “Thách thức”.

2. Vòng thi “Thách thức”:

– Thời gian: 7h00 – 11h30 ngày 24/04/2016 (chủ nhật)

– Nội dung: 28 thí sinh sẽ được chia thành 4 đội, mỗi đội sẽ cùng tham gia một hành trình trải nghiệm bằng xe đạp, thực hiện các nhiệm vụ do BTC đặt ra (mỗi đội sẽ có 1 người đồng hành từ BTC để hỗ trợ trong suốt phần thi). Sau khi trải nghiệm, các thí sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp từ Hội đồng Ban giám khảo.

Kết thúc vòng thi “Thách thức”, 12 thí sinh có điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng thi “Sáng tạo”.

3. Vòng thi “Sáng tạo”:

– Thời gian: 28/04/2016 (thứ 5) và 08/05/2016 (chủ nhật)

– Nội dung: 12 thí sinh sẽ được chia thành 2 đội, mỗi đội lên kế hoạch tổ chức một chương trình với chủ đề do BTC đặt ra và trình bày kế hoạch. Các đội sẽ được chia thành các cặp trình bày – phản biện. Các đội sẽ cùng tranh luận và phản biện về nội dung kế hoạch. Sau đó, Ban Giám khảo sẽ nhận xét và kết luận về việc tổ chức thực hiện chương trình. Các đội sẽ tổ chức thực hiện chương trình đã được duyệt. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm đội và điểm cá nhân trong quá trình tham gia tổ chức.

Kết thúc vòng thi “Sáng tạo”, 6 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng chung kết.

4. Vòng chung kết:

– Thời gian: 18h00 – 20h30 20/05/2016 (thứ 6)

– Nội dung: 6 thí sinh tham gia 4 vòng thi: “Thủ lĩnh thông thái”, Thủ lĩnh thách đấu”, “Thủ lĩnh hội nhập”, “Tôi – Người thủ lĩnh sinh viên” để chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất dành ngôi vị quán quân của cuộc thi.

5. Hoạt động liên quan:

Các thí sinh bước tiếp vào vòng thi “Sáng tạo” sẽ được tham gia lớp tập huấn kỹ năng với chuyên đề “Tư duy sáng tạo trong sinh viên” và “Kỹ năng tổ chức sự kiện, chương trình”.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

– 01 Giải nhất: 1.000.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

– 01 Giải nhì: 700.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

– 02 Giải ba: 400.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

– 02 Giải khuyến khích: 250.000 VNĐ và Giấy khen BCH HSV Trường;

– Cấp Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi cho 28 thí sinh tham gia vòng thi “Thách thức”.

Trên đây là thông báo của Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về Hội thi “Nếu tôi là thủ lĩnh” năm 2016, để Hội thi diễn ra thành công Ban Thư ký Hội sinh viên trường đề nghị các cơ sở sớm triển khai cho đơn vị mình về nội dung như trên.

Mọi thông tin về Hội thi, vui lòng theo dõi tại Fanpage: fb.com/neutoilathulinh

Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Tấn Quang – Phó Ban thường trực Hội thi – Chánh VP HSV Trường – SĐT: 0964 757 264

Nơi nhận:– BTV Đoàn, BTK HSV (b/c);

– BTV các Đoàn khoa (t/h);

– LCH Sinh viên các khoa, CLB, Đội, nhóm (t/h);

– BQT website (t/t);

– Sinh viên toàn trường(t/t)

– Lưu VT.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Quang