Bước 1 : Sinh viên đăng nhập tài khoản tại website trường quân sự quân khu 7

Link đăng nhập : https://www.truongquansuquankhu7.edu.vn/

Tài khoản là số điện thoại sinh viên đang dùng và đã đăng ký với Viện Đào tạo chất lượng cao

Tài khoản sẽ được tạo và cấp mật khẩu qua thông báo

Sinh viên xác nhận số điện thoại đang sử dụng qua link : https://forms.gle/ej1GssrSKNjHL9zS7

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo tài khoản, sinh viên vào menu khóa học, các khóa học sinh viên được tham gia sẽ hiển thị

– Hướng dẫn tham gia học xem tại đây

– Quy định học online môn giáo dục quốc phòng an ninh xem tại đây