Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh khóa 2021
Sinh viên kiểm tra kết quả sắp xếp tại mục Đăng ký học phần điều kiện
Sinh viên lựa chọn lịch phù hợp để đăng ký
Thời gian đăng ký : từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 18/11/2021
Sau thời hạn trên những sinh viên chưa đăng ký sẽ được Viện sắp xép vào những lớp học phần phù hợp
Học phần TOEC 1 sẽ được viện đăng ký và sắp xếp lịch học
Sinh viên hoàn thành lệ phí thi để được công nhận kết quả, thời hạn đến 22/11/2021