Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Xét công nhận tốt nghiệp chương trình chất lượng cao tháng 11 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao. Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên và các đơn vị liên quan một số nội dung như sau:
1. Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp
Là sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao của Viện thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
Sinh viên đã hoàn thành Luận văn tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế Luận văn tốt nghiệp, xem danh sách tại đây
2. Thời gian họp xét công nhận tốt nghiệp
Đợt chính thức : Ngày 25/11/2021
Đợt bổ sung nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2021
3. Một số lưu ý về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
Sinh viên kiểm tra kết quả xác nhận hoàn thành các chứng chỉ liên quan theo quy định tại mục Kết quả học tập, mục chuẩn đầu ra.
Sinh viên xác nhận đồng ý xét công nhận tốt nghiệp tại cổng thông tin sinh viên https://sv.ut.edu.vn/ mục thông tin chung -> Đề xuất biểu mẫu -> Xác nhận công nhận tốt nghiệp sinh viên chương trình chất lượng cao.
Sinh viên đã hoàn thành Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành chứng chỉ theo quy định sẽ được xét tốt nghiệp ở đợt bổ sung, sinh viên cập nhật thông tin tại biểu mẫu xác nhận công nhận tốt nghiệp sinh viên chương trình chất lượng cao. Kế hoạch tổ chức thi để công nhận hoàn thành chứng chỉ sẽ được thông báo sau căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký.

Comments are closed.