Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022
– Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, Xem danh sách tại đây.
– Danh sách sinh viên đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, Xem danh sách tại đây.
Lưu ý:
Sinh viên chưa hoàn thành chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản đăng ký học và thi tại link: Đăng ký Chứng chỉ CNTT CB