THÔNG BÁO
V/v đóng học phí Tiếng Anh (Toeic) cho sinh viên chương trình
Chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

1. Thời gian nộp học phí:

Từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

2. Hình thức nộp học phí:

Sinh viên nộp trực tiếp tại Lầu 1 khu nhà D, Cơ sở 1 (văn phòng Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ)

3. Mức học phí:

Toeic 1 : 2.690.000 đồng

Toeic 2: 3.090.000 đồng

Toeic 3: 3.390.000 đồng

Toeic 4: 3.590.000 đồng

Toeic 5: 3.890.000 đồng

Toeic 6: 1.790.000 đồng

Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua kênh support, thông tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần, số điện thoại liên lạc của sinh viên và nội dung cần hỗ trợ.

Trân trọng./.

Link thông báo