Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo danh sách các sinh viên đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh được công nhận cấp chứng chỉ  trong đợt tháng 07/2019 (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và báo lại Viện đào tạo Chất lượng cao  nếu có sai xót yêu cầu chỉnh sửa trước 16h00 ngày 05/07/2019. Sau đó, Viện đào tạo Chất lượng cao sẽ tiến hành trình ký, in bằng và đóng dấu.

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ:

– Giáo dục thể chất: tại đây.

– Giáo dục quốc phòng – an ninh: tại đây.