/Xem chi tiết  tại đây.

Lưu ý

–  Thời gian thi:

+ Buổi sáng: ca 1 bắt đầu từ 7h30

+ Buổi chiều: ca 2 bắt đầu từ 13h00

– Sinh viên phải có mặt trước giờ thi ít nhất 20 phút.

– Sinh viên vào phòng thi phải mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán hình.

– Sinh viên chưa có tên trong danh sách thì ngày 10/09/2016 lên Phòng C209 để cập nhật bổ sung danh sách và xếp phòng thi trực tiếp.

Sơ đồ Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh:

14281321_1298221753535989_1680820742_n