Hướng dẫn download thời khóa biểu

Bước 1: Truy cập vào link http://goo.gl/cjxZj0

Bước 2: Download thời khóa biểu

hinh 1

Hình 1:  Mẫu download

Bước 3: Mở file bằng ứng dụng Word hoặc trình duyệt web Internet Explorer

Bước 4: Xem tên, lớp, môn học, giờ học.

mẫu 1

mẫu 2

Lưu ý: Các bạn chưa có tên trong danh sách, không đúng lớp vui lòng gửi mail về địa chỉ thanhnga@iec.hcmutrans.edu.vn để được cập nhật và bổ sung

Mẫu email

Tiêu đề: Lớp_ Số điện thoại_ Họ và tên_ Vấn đề cần hỏi

KÍnh gửi: Thầy/ Cô…..

EM tên:……..

Lớp:…….

Vấn đề cần hỏi:……………

  • Em cảm ơn Quý Thầy/Cô!