– Đề nghị tất cả sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019 – 2020 diễn ra vào 7h30 sáng Chủ nhật, ngày 17/01/2021.

– Tiền cấp Học bổng khuyến khích học tập sẽ được trao 1 lần cho 10 tháng (năm học) và trao trực tiếp ngay trong buổi Lễ.

– Sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập nhớ đem theo thẻ Sinh viên và Giấy tờ tùy thân để nhận tiền.