– Đại diện lớp sinh viên (lớp trưởng/lớp phó) nhận Kỷ niệm chương và tiền thưởng cho Tập thể lớp đạt Danh hiệu trong Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019 – 2020 (Đại diện lớp bắt buộc tham dự Lễ, sẽ lên sân khấu nhận Kỷ niệm chương).