– Sinh viên được Công nhận Danh hiệu thi đua trong năm học 2019 – 2020 sẽ có Giấy khen “TẶNG DANH HIỆU” kèm theo.

– Giấy khen “TẶNG DANH HIỆU ” sẽ phát cho đại diện lớp bắt đầu từ ngày 14/01/2021.

– Lớp trưởng/Lớp phó đại diện lớp sinh viên nhận Giấy khen “TẶNG DANH HIỆU” cho tập thể lớp tại văn phòng của viện Đào tạo chất lượng cao.