NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2016

NGÀNH:  KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CK16CLCA

Số buổi  Thời gian  Địa điểm Nội dung Đơn vị phụ trách
Buổi 1 Sáng 8h0012/09/2016 Phòng C206B Môi trường học tập và hoạt động sinh viên, kỹ năng mềm Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)
Buổi 2 Sáng 8h0013/09/2016 Phòng C206B Giới thiệu chương tình đào tạoKhung chương trình, các ứng dụng và chứng chỉ họcVị trí công việc trong tương lai

Chuẩn bị kỹ năng mềm khi ra trường

Học Đại học  khác với học Cấp III như thế nào?

Thầy Phan Quang Định
Buổi 3 Chiều 13h3015/09/2016 Phòng C206B Phương pháp học tập Đại học Lê Quang Đức (IEC)
Buổi 4 Sáng 8h0016/09/2016 Phòng C206B Bài kiểm tra cuối khóa Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)