Căn cứ tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 và kết quả học tập sinh viên. Viện Đào tạo Chất lượng cao Thông báo việc đăng ký  Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình chất lượng cao như sau:

Hình thức đăng ký: Đăng ký online tại cổng thông tin sinh viên sv.ut.edu.vn

Đối tượng đăng ký: sinh viên đã đủ điều kiện đăng ký đồ án tốt nghiệp

  • Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Xem danh sách đủ điều kiện tại đây

Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến 10h ngày 20/09/2021