Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo kế hoạch ôn tập và tổ chức thi công nhận hoàn thành chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao

Đối tượng : Sinh viên năm cuối đã hoàn thành Đồ Án tốt nghiệp, đang thực hiện đồ án tốt nghiệp
Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2021
Tổ chức ôn tập dự kiến từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021
Thời gian dự kiến tổ chức thi : 11/12/2021

Hình thức thi : online

Link đăng nhập thi : https://exam.ut.edu.vn/

Sinh viên đăng ký tại link (dùng email trường để đăng nhập) : Đăng ký thi Ứng dụng CNTT CB