Thông báo đóng BHYT năm học 2021-2022 cho các khóa 2020 trở về trước

Download (DOCX, Unknown)

Sinh viên được nhà nước cấp thẻ miễn phí thì điền vào đây: https://forms.gle/PU2ocQYBhrKQGhqx6

Sinh viên muốn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu thì vào đây: https://forms.gle/EAexFJHptb2e47k87

Chỉ được đăng ký các cơ sở khám chữa bệnh sau: 

Download (XLSX, Unknown)

Comments are closed.