Nhằm đảm bảo chất lượng tiếng anh TOEIC cho các bạn sinh viên tại Viện CLC; Bộ phận đào tạo Viện CLC tổ chức lớp ôn tập nhằm củng cố kiến thức cho sinh viên học TOEC 3, 4 đạt điều kiện trong quá trình học. Sau 5 buổi ôn tập các sinh viên này sẽ được thi cải thiện TOEIC. Kết quả thi cải thiện này sẽ thay thế kết quả thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 học phần TOEIC 3, 4 chưa đạt yêu cầu. Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm phải đi học theo lịch ôn tập đầy đủ. Bạn nào vắng học một buổi sẽ bi cấm thi cải thiện TOEIC.

BP.ĐT Viện CLC