Qua làm việc với Khoa Công trình giao thông về chương trình học của các lớp chuyên ngành Cầu đường khoá 2016, 2017 chương trình chất lượng cao trong học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2018-2019.

Để học tốt môn Tin học ƯD chuyên ngành cầu đường, Mã LHP: 0104094123  được thì Sinh viên cần học xong học phần “Thiết kế đường Ô tô 1” trước. Do đó, các sinh viên chuyên ngành Cầu đường khoá 2016, 2017 đã đắng ký  môn Tin học ƯD chuyên ngành cầu đường, Mã LHP: 010409412302 và  010409412304 nhưng chưa được học học  phần Thiết kế đường Ô tô 1, Viện sẽ huỷ đăng ký học phần này.

Vậy, Bộ phận Đào tạo Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến các bạn sinh viên vui lòng theo dõi  và cập nhật lịch học trên hệ thống.

Trân trọng!

Bộ phận Đào tạo chất lượng cao