Hạn chót kê khai: 17/11/2023

Lưu ý: sinh viên phải kiểm tra số tài khoản còn hoạt động trước khi điền form (liên hệ ngân hàng VCB để biết)

Danh sách tài khoản sau đã bị khóa, liên hệ ngân hàng VCB để được sử dụng lại hoặc mở lại tài khoản:

MSSV Họ Tên Lớp STK NH
21H1130045 Phan Huỳnh Thịnh Phát CO21CLCA 1029439890 VCB
21H4010083 Nguyễn Lợi Nghĩa KT21CLCB 1023630957 VCB
2054030079 Bùi Lê Ngọc Bích QL20CLCF 1029439438 VCB
21H1050073 Nguyễn Thị Bích Tuyền TD21CLCA 1023632154 VCB

Sinh viên kê khai số tài khoản VCB tại đây: https://forms.gle/apmHvrWRBm7ReL3T8