THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần bổ sung học kỳ 1 năm học 2023 -2024

Căn cứ thống báo số 453/TB – ĐH GTVT ngày 15/09/2023 Thông báo tiến độ học tập đại học chính quy năm học 2023 – 2024.

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022 về trước về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ 1 năm học 2023 -2024 như sau:

  1. Kế hoạch học tập các lớp mở bổ sung

Bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/01/2024

  1. Thời gian đăng ký học phần bổ sung :

Từ 11h00 ngày 21/11/2023 đến 16h00 ngày 23/11/2023

  1. Hình thức đăng ký

Sinh viên đăng ký học phần online tại cổng thông tin sinh viên sv.ut.edu.vn

Ngoài những học phần dự kiến mở lớp đã cập nhật ở trang cá nhân sinh viên, Sinh viên có thể gửi đơn đề nghị mở bổ sung lớp học phần qua email: clc@ut.edu.vn

Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến ngày 18/11/2023. Đơn đề nghị mở lớp cần ghi rõ: mã học phần, tên học phần, lịch học. Bộ phận Đào tạo sẽ liên tục cập nhật thông tin lớp học phần dự kiến mở để sinh viên đăng ký học phần trực tuyến.

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng  cao khóa 2022 về trước được biết và thực hiện thông báo này./.