– Căn cứ Thông báo số 586/TB-ĐHGTVT ngày 30/10/2023 của Ban tổ chức Ngày hội về việc đăng ký nhận vé tham gia Ngày hội sinh viên năm học 2023 – 2024;

           Ban tổ chức Ngày hội thông báo đến sinh viên về việc nhận vé tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội sinh viên

           Thời gian: từ 18h00 các ngày 16, 17, 18/11/2023.

           Địa điểm: Sân trường Cơ sở quận Bình Thạnh.

2. Đối tượng nhận vé

           Sinh viên đại học chính quy chương trình Chất lượng cao các khóa đã đăng ký tham gia ngày hội, riêng sinh viên khóa 2023 nhận theo danh sách lớp. Lớp trưởng các lớp khóa 2023 lập danh sách sinh viên có thể tham dự và nộp tại đây https://forms.gle/69gMqCntWVfC3kig6 

3. Thời gian nhận vé

           Từ 08h00 đến 16h30 các ngày 10, 11, 13/11/2023.

4. Địa điểm nhận vé

           Phòng C004 – Tầng triệt Khu C, Cơ sở 1

5. Một số lưu ý khi tham gia Ngày hội sinh viên

– Sinh viên mặc đồng phục trường khi tham gia Ngày hội sinh viên.

– Sinh viên tham gia đúng ngày ghi trên vé được phát, sử dụng vé để vào cổng.

– Sinh viên giữ gìn vé cẩn thận, không làm mất, rách, BTC sẽ không cấp lại.

– Khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe công nghệ khi tham gia chương trình (Nhà trường sử dụng sân trường để tổ chức Ngày hội).

           Trân trọng./.