Kết quả: xem tại đây

Ban cán sự họp lớp gồm các nội dung:

–  Nhắc nhở SV xem thông báo thường xuyên của Viện tại website clc.ut.edu.vn

–  Đi học mặc đồng phục, đeo thẻ SV. Đồng phục đăng ký thêm tại Trung tâm dịch vụ hỗ trợ SV – Phòng B.09. Thẻ sinh viên đăng ký làm lại liên hệ ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thảo Điền.

– Nộp học phí đúng hạn sau khi đăng ký học phần học kỳ tiếp theo.

– Cấp các giấy tờ: sinh viên liên hệ trực tiếp văn phòng

– Các vấn để thắc mắc khác: viết yêu cầu gửi tại support.ut.edu.vn

– Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Viện và các đơn vị khác tổ chức (lưu lại minh chứng)

– Đề xuất thay đổi BCS lớp (nếu có)

– Kiểm tra minh chứng và đánh giá rèn luyện học kỳ vừa qua cho lớp (gồm các bạn đã đánh giá và chưa đánh giá).

Hồ sơ nộp bao gồm (hạn chót nộp 26/7/2023)

– Biên bản họp lớp: Bien ban hop_Lop XXX.docx
– Bản tự đánh giá BCS lớp: Danh gia Ban can su_Lop XXX.docx
– Bảng tổng hợp đánh giá cấp lớp: Bang tong hop_Lop XXX.xlsx

***********************************************

Biểu mẫu: tải tại đây  Hồ sơ nộp: tại đây