THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh lịch thi lớp Toeic 3 – nhóm 01

Vì lý do sáng nay, giáo viên coi thi gặp tại nạn. Do đó lịch thi  kết thúc học phần Toeic 3, nhóm 01 sáng ngày 29/11/2018 sẽ được chuyển sang thi vào lúc 7h45 – 10h00 ngày 01/12/2018 phòng B202C . 

Vậy Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến các bạn sinh viên đang theo học học phần Toeic 3, nhóm 01 theo dõi , nắm được thời gian thi để tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Danh sách sinh viên lớp Toeic 3, nhóm 01: