THÔNG BÁO

     Hiện nay, các nhà mạng đã đổi đầu số liên lạc. Những sinh viên có số điện thoại 11 số vui lòng điều chỉnh thành 10 số trên trang cá nhân gấp để thuận tiện cho các đơn vị liên lạc với sinh viên và để hệ thống nhắn tin sms của trường có thể thông báo một số vấn đề quan trọng đến được với sinh viên qua tin nhắn .

     Ngoài ra, sinh viên cập nhật đầy đủ các thông tin CÒN TRỐNG trên trang cá nhân. Sinh viên hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm khi cung cấp thông tin sai lệch.

     Chú ý: địa chỉ liên lạc gồm đầy đủ số nhà, đường, ấp, thôn, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố, tỉnh. Trong đó:

     + Địa chỉ liên lạc: ghi địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh

     + Hộ khẩu thường trú: ghi địa chỉ Gia đình đang ở.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN