Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến các bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây liên hệ trực tiếp bộ phận phát thẻ để nhận thẻ sinh viên.

– Thời gian nhận: Từ ngày 18/9/2018 đến ngày 19/9/2018

– Địa điểm nhận: Phòng C202 

– Lưu ý: Sinh viên cần mang theo CMND (thẻ căn cước) và thẻ sinh viên cũ khi đến nhận. Không giải quyết các trường hợp nhận thay.

(Để thuận lợi cho việc nhận thẻ các bạn sinh viên cần ghi nhớ số thứ tự của mình trong danh sách dưới đây)