Đối tượng: xem tại đây

Thời hạn: 16h00 ngày 19/6/2020

Những sinh viên thuộc đối tượng này đều phải nộp lại hồ sơ từng học kỳ để được xét.

Lưu ý:

Sinh viên thuộc diện có gia đình là hộ nghèo/hộ cận nghèo, bản thân vượt khó học tập: điểm trung bình chung học tập của học kỳ kế trước đạt ≥ 2.00, điểm rèn luyện đạt loại khá (minh chứng được thể hiện qua bảng điểm kết quả học tập có xác nhận của Viện Đào tạo chất lượng cao) ==> Sinh viên viết yêu cầu  cấp bảng điểm vào support.ut.edu.vn cho bộ phận Đào tạo/Cấp bảng điểm – Viện CLC để được hỗ trợ.

Hình thức nộp:

– Cách 1: Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng Phòng Công tác sinh viên (khu A, cơ sở chính).

– Cách 2: Sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện, ngoài hồ sơ ghi rõ nội dung “Hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập” hoặc “Hồ sơ xét Trợ cấp xã hội” theo địa chỉ sau:

————————————————————————————————–

—    Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM    —

—      Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM     —

—      Điện thoại: 028 3512 5081                                                                 —

—————————————————————————————————