Đối tượng: xem tại đây

Thời gian nộp: hạn chót 16h ngày 19/6/2020

Những sinh viên đã có quyết định miễn giảm suốt khóa học trước đây thì không cần nộp lại hồ sơ.

Cách thức nộp hồ sơ:

– Cách 1: Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng Phòng Công tác sinh viên (khu A, cơ sở chính).

– Cách 2: Sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện, ngoài hồ sơ ghi rõ nội dung “Hồ sơ xét miễn, giảm học phí” theo địa chỉ sau:

————————————————————————————————–

—    Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM    —

—      Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM     —

—      Điện thoại: 028 3512 5081                                                                 —

—————————————————————————————————