Theo kế hoạch học tập của lớp CX17CLCA, CX17CLCB học kỳ 2 năm học 2018-2019 sẽ học môn Sức bền vật liệu 2, mã học phần 0104091032. Viện Đào tạo chất lượng cao đã mở 3 nhóm học phần để sinh viên thuộc các lớp này đăng ký. Tuy nhiên sau khi kết thúc thời gian đăng ký cả 03 nhóm bị hủy do không đủ sĩ số mở lớp.  Vì  học phần quan trọng và để kịp tiến độ học tập sau này. Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao mở lại 03 nhóm và thông báo đến sinh viên các lớp trên đã đủ điều kiện (đã học môn Sức bền vật liệu 1) đăng ký (sinh viên đăng ký học phần này bằng hình thức online qua http://sv.ut.edu.vn đến hết ngày 11/01/2019), thời khóa biểu 03 nhóm như sau:

– Lớp  Sức bền vật liệu 2, mã học phần 010409103202 (CX17CLCA) Sáng thứ 6 bắt đầu 22/02/2018

– Lớp  Sức bền vật liệu 2, mã học phần 010409103203 (CX17CLCB) Chiều thứ 2 bắt đầu 18/02/2018

– Lớp  Sức bền vật liệu 2, mã học phần 010409103204 (CX17CLCA) sáng thứ 4 bắt đầu 20/02/2018

Ngoài ra sinh viên có nhu cầu đăng ký vào các buổi làm đơn đề nghị mở lớp (đơn ghi rõ lịch học), đại diện lớp lập danh sách sinh viên đăng ký gửi về bộ phận Đào tạo – Viện Đào tạo chất lượng cao trước ngày 18/01/2019 để xem xét mở lớp.

Bộ phận Đào tạo