– Viện Đào tạo chất lượng cao Thông báo Công bố kết quả “Sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa năm học 2020 – 2021 đến các bộ phận liên quan và sinh viên thuộc đối tượng tham gia;

– Kết quả của Đợt sinh hoạt này là một trong những căn cứ để đánh giá trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện;

– Kết quả tham gia sinh hoạt (điểm danh sinh hoạt – Phụ lục I) và kết quả học tập (kết quả bài thu hoach trắc nghiệm – Phụ lục II) sẽ là căn cứ Đánh giá kết quả rèn luyện đợt 2 năm học 2020 – 2021 (HK2 & HK3) theo quy định hiện hành.