Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo cho các sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/02/2019 (Đợt tháng 2/2019) và Quyết định số 106/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/03/2019 (Đợt tháng 3/2019) về việc liên hệ và nhận bằng tốt nghiệp như sau:

–  Địa điểm nhận  : Viện Đào tạo Chất lượng cao .

–  Thời gian         : trong giờ hành chính các ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày ra thông báo

–  Sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận bằng . Trường hợp nhận thay, phải có giấy ủy quyền theo quy định.