Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo cho các sinh viên học Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN)  tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường Quân sự Quân khu 7, số 479 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh về việc liên hệ và nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:
– Quyết định số 246/QĐ-TTGDQP&AN (25.01.2019)

–  Địa điểm nhận  : Viện Đào tạo Chất lượng cao – Ô số 3.

–  Thời gian         : trong giờ hành chính các ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày ra thông báo (trừ thời gian thi 19/08/2020-04/09/2020)

–  Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi đến nhận chứng chỉ  (Lưu ý: cần đọc STT của sinh viên trong danh sách). Trường hợp nhận thay, phải có giấy ủy quyền theo quy định.

–  Danh sách sinh viên được Trung tâm GDQP-AN cấp chứng chỉ (kèm theo, xem tại đây)